Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Pavlová, Diana ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním zdanenia príjmov fyzických osôb dvoch vybraných štátov – Českej republiky a Slovenska. Prvá časť práce je venovaná definícií teoretických východísk skúmanej problematiky, následne sú opísané daňové systémy oboch krajín a postupy výpočtov zdanenia príjmov fyzických osôb. Analytická časť práce obsahuje porovnanie zdanenia vybraných druhov príjmov fyzických osôb v podobe modelových príkladov. Záver zhodnocuje zistenia dosiahnuté prostredníctvom tejto bakalárskej práce.

Viz též: podobná jména autorů
2 Pavlová, Denisa
1 Pavlová, Dominika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.