Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Autenticita na nové sociální síti BeReal
Ouhrabková, Eliška ; Oukropec, Jindřich (vedoucí práce) ; Švecová, Martina (oponent)
Tématem této bakalářské práce je zkoumání autentického vystupování na nové sociální síti BeReal. Ambicí práce je s využitím kvalitativních metod zjistit, jak se prezentují vybraní respondenti na této sociální síti. Teoretická část práce se věnuje komunikaci, sociálním sítím, sebeprezentaci, autenticitě a představení aplikace BeReal. V praktické části je představena metodologie výzkumu, která čtenáře seznamuje s výzkumným vzorkem a výzkumnými otázkami. Také uvádí důvody ke zvoleným metodám kvalitativního přístupu, kterými v této práci jsou polostrukturované rozhovory a k nim připojená tzv. metoda digital tracing. Na metodologickou část navazuje výzkumný úsek práce. Ten je rozdělen do podkapitol podle výzkumných otázek, které mají za cíl pomoci zodpovědět hlavní výzkumnou otázku týkající se míry autenticity uživatelů. Poslední kapitolou výzkumu je pak diskuse výsledků, která shrnuje závěry rozhovorů a propojuje je s teoretickými znalostmi z první části práce. Závěr práce přináší stručné shrnutí výsledků a návrhy k dalšímu zkoumání fenoménu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.