Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhodnocení vztahu agrotechnických opatření a metod ve vztahu ke škodám prasetem divokým.
OPAT, Roman
Prase divoké neboli černá zvěř v dnešní době působí velké škody v České republice, ale i v ostatních státech téměř celé Evropy. Práce popisuje problematiku škod černou zvěří a opatření proti těmto škodám. Základem práce bylo stanovit plochy poškození porostů u bezosinatých a osinatých odrůd pšenice. Poškozené plochy obou odrůd, na jednotlivých pozemcích, jsem mezi sebou porovnával a vyhodnotil. Volba odrůdy, jako agrotechnického opatření proti vzniku škod černou zvěří, se dle mých zjištění ukázala jako velice účinná. Vysoké škody, které způsobovala černá zvěř v bezosinatých odrůdách již v osinatých odrůdách nezpůsobuje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.