Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podjatost úředních osob
Nová, Anna ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Podjatost úředních osob Předmětem této diplomové práce je analýza institutu podjatosti úředních osob, který je upraven v § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to především se zaměřením na praktické vláštní důraz je široké veřejnosti věnována nemalá pozornost. Práce rovněž mapuje vývoj postoje judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího s předmětné problematice v Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly, přičemž vybrané podkapitoly se dále člení na oddíly. Kapitola první analyzuje základní východiska nstitutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci a rekapituluje nejzásadnější kodifikace správního řízení se zaměřením na úpravu institutu podjatosti. představuje účinnou právní úpravu podjatosti ve správním řádu, jakož i ve zvláštních zákonech, a pokládá teoretické základy nezbytné pro hlubší vhled do problematiky. Kapitola třetí se věnuje tzv. systémové podjatosti, a to zejména z odborné veřejnosti. Kapitola čtvrtá je věnována detailnímu rozboru základních fází uplatnění - prostředky obrany. Klíčová slova: podjatost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, námitka podjatosti, úřední osoba

Viz též: podobná jména autorů
1 NOVÁ, Adéla
9 NOVÁ, Alena
2 NOVÁ, Andrea
9 Nová, Alena
1 Nová, Alice
2 Nová, Andrea
4 Nová, Aneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.