Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úspěšnost studentů studijního programu Management TV a sportu ve vybraných předmětech v době prezenční a distanční výuky
Náhlovský, Daniel ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Viplerová, Tereza (oponent)
Název: Úspěšnost studentů studijního programu Management TV ve vybraných předmětech a sportu v době prezenční a distanční výuky Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnat úspěšnost studentů bakalářského studia studijního programu Management tělesné výchovy a sportu v době prezenční a následně distanční výuky, přičemž pozornost byla zaměřena na studenty 1. ročníků studijního programu Management tělesné výchovy a sportu bakalářského studia. Metody: V první části práce byla aplikovaná kvantitativní výzkumná metoda, tj. komparace. K realizaci výzkumu, bylo nejprve nutné získat data o studijních výsledcích studentů 1. ročníků v akademických letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 u konkrétních povinných předmětů akreditace. Tato data mi poskytl v anonymizované formě vedoucí bakalářské práce pomocí Studijního informačního systému UK. Výzkumný a zároveň základní soubor představoval studenty 1. ročníků, kteří měli zapsaný konkrétní povinný předmět akreditace ve sledovaných akademických letech, nezávisle na tom, zda uspěli či nikoliv. V druhé (kvalitativní) části výzkumu byl prováděn polostrukturovaný hloubkový rozhovor s učiteli těch předmětů, kde byly zpozorovány výrazné odchylky a rozdíly ve výsledcích studentů ve sledovaných akademických letech. Výsledky: Výsledky, kterých jsem...

Viz též: podobná jména autorů
2 Náhlovský, David