Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití lokálních nosičů antibiotik při léčbě infekcí pohybového aparátu
Melicherčík, Pavel ; Jahoda, David (vedoucí práce) ; Koudela, Karel (oponent) ; Džupa, Valér (oponent)
Infekce pohybového ústrojí představuje vážný problém v ortopedii a traumatologii pro svůj typický průběh s recidivami a častým rozvojem rezistence. Eradikace bakteriálních původců infekcí pohybového aparátu nemusí být vždy spolehlivá. Jednou z možností jak zvýšit terapeutický potenciál je využití lokální aplikace antibiotik. Cílem disertační práce je ověřit účinnost uvolňovaného glykopeptidového antibiotika vankomycinu z kostních štěpů v experimentu in vitro po předchozím porovnání vlastností u 34 vybraných nosičů jak z pohledu materiálového složení, tak z pohledu eluční charakteristiky pro různá antibiotika na podkladě zdrojů z dostupné literatury. Nejrozšířeněji používaný lokální nosič antibiotik je kostní cement určený především k řešení infekcí kloubních náhrad dvoudobou reimplantací. U něho je však nutná následná extrakce, narozdíl od novějších nosičů, které jsou biodegradabilní. Nejlepších vlastností z pohledu kritérií vhodného lokálního nosiče antibiotik jsou nosiče složené z několika druhů materiálů, tzv. kompozity. Na podkladě výsledků provedeného experimentu v laboratorních podmínkách jsme ověřili, že k léčbě osteomyelitid jsou dobrým lokálním nosičem vankomycinu kostní štěpy. Nejvyšší průměrné koncentrace vankomycinu (500 mg/l) jsme naměřili mezi 2.-4. dnem. Hladiny anitibiotika vysoce...
Využití lokálních nosičů antibiotik při léčbě infekcí pohybového aparátu
Melicherčík, Pavel ; Jahoda, David (vedoucí práce) ; Koudela, Karel (oponent) ; Džupa, Valér (oponent)
Infekce pohybového ústrojí představuje vážný problém v ortopedii a traumatologii pro svůj typický průběh s recidivami a častým rozvojem rezistence. Eradikace bakteriálních původců infekcí pohybového aparátu nemusí být vždy spolehlivá. Jednou z možností jak zvýšit terapeutický potenciál je využití lokální aplikace antibiotik. Cílem disertační práce je ověřit účinnost uvolňovaného glykopeptidového antibiotika vankomycinu z kostních štěpů v experimentu in vitro po předchozím porovnání vlastností u 34 vybraných nosičů jak z pohledu materiálového složení, tak z pohledu eluční charakteristiky pro různá antibiotika na podkladě zdrojů z dostupné literatury. Nejrozšířeněji používaný lokální nosič antibiotik je kostní cement určený především k řešení infekcí kloubních náhrad dvoudobou reimplantací. U něho je však nutná následná extrakce, narozdíl od novějších nosičů, které jsou biodegradabilní. Nejlepších vlastností z pohledu kritérií vhodného lokálního nosiče antibiotik jsou nosiče složené z několika druhů materiálů, tzv. kompozity. Na podkladě výsledků provedeného experimentu v laboratorních podmínkách jsme ověřili, že k léčbě osteomyelitid jsou dobrým lokálním nosičem vankomycinu kostní štěpy. Nejvyšší průměrné koncentrace vankomycinu (500 mg/l) jsme naměřili mezi 2.-4. dnem. Hladiny anitibiotika vysoce...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.