Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trauma mozku I - nitrolební hypertenze
Machková, Zdeňka ; Kudláčková, Zděnka (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Jméno a příjmení: Zdeňka Machková Název: Trauma mozku - nitrolební hypertenze Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika Cíl: Cílem této diplomové práce byla rešerše odborné literatury a informačních zdrojů, které se týkají nitrolební hypertenze. V práci jsme definovali nitrolební hypertenzi a uvedli popis patofyziologických mechanismů vzniku nitrolebeční hypertenze. Hlavní poznatky: Nitrolební hypertenze je jedním z nejdůležitějších patofyziologických mechanismů, zásadně ovlivňujících prognózu pacienta po poranění mozku. Na rozvoji nitrolební hypertenze po traumatu mozku se nejčastěji podílí intrakraniální krvácení, edém mozku nebo porucha pasáže mozkomíšního moku. Dospělý člověk v poloze vleže má normální hodnoty ICP mezi 7-15 mmHg. Hodnoty ICP vyšší než 20 mmHg jsou všeobecně akceptovány jako patologické. Nitrolební hypertenze vede ke snížení cerebrálního perfúzního tlaku, který je důležitý pro zachování krevního toku všemi oblastmi mozku. Snížený cerebrální perfúzní tlak vede k ischémii mozku. Hlavním cílem této práce bylo shromáždit poznatky týkající se monitorování pacientů s nitrolební hypertenzí a terapeutického ovlivnění nitrolební hypertenze. U pacientů s nitrolební hypertenzí je nutné provádět tzv. multimodální...
Akvizice cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách
Kašpárková, Šárka ; Machková, Zdeňka
Cílem metodiky akvizice cizojazyčné literatury je stanovení optimalizace pro výběr, zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů tak, aby se efektivně uplatnila při práci se čtenáři veřejných knihoven. Materiál zohledňuje potřeby literatury určené k rozvoji jazykových dovedností obyvatel, zhodnotil i stav doplňování cizojazyčnou literaturou v jazycích národnostních a etnických menšin, zejména práci knihoven s polskou literaturou na Těšínsku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trauma mozku I - nitrolební hypertenze
Machková, Zdeňka ; Herink, Josef (oponent) ; Kudláčková, Zděnka (vedoucí práce)
Jméno a příjmení: Zdeňka Machková Název: Trauma mozku - nitrolební hypertenze Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika Cíl: Cílem této diplomové práce byla rešerše odborné literatury a informačních zdrojů, které se týkají nitrolební hypertenze. V práci jsme definovali nitrolební hypertenzi a uvedli popis patofyziologických mechanismů vzniku nitrolebeční hypertenze. Hlavní poznatky: Nitrolební hypertenze je jedním z nejdůležitějších patofyziologických mechanismů, zásadně ovlivňujících prognózu pacienta po poranění mozku. Na rozvoji nitrolební hypertenze po traumatu mozku se nejčastěji podílí intrakraniální krvácení, edém mozku nebo porucha pasáže mozkomíšního moku. Dospělý člověk v poloze vleže má normální hodnoty ICP mezi 7-15 mmHg. Hodnoty ICP vyšší než 20 mmHg jsou všeobecně akceptovány jako patologické. Nitrolební hypertenze vede ke snížení cerebrálního perfúzního tlaku, který je důležitý pro zachování krevního toku všemi oblastmi mozku. Snížený cerebrální perfúzní tlak vede k ischémii mozku. Hlavním cílem této práce bylo shromáždit poznatky týkající se monitorování pacientů s nitrolební hypertenzí a terapeutického ovlivnění nitrolební hypertenze. U pacientů s nitrolební hypertenzí je nutné provádět tzv. multimodální...

Viz též: podobná jména autorů
1 Machková, Zora
2 Machková, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.