Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hybrid Nanostructures Containing Boron Compounds
Li, Jianwei ; Matějíček, Pavel (vedoucí práce) ; Olejniczak, Agnieszka (oponent) ; Sedláková, Zdeňka (oponent)
Klastrové sloučeniny bóru jsou anorganické polyhedrální struktuty s pozoruhodnými vlstnostmi, mezi které patří: vysoká chemická a teplotní stabilita, neobvyklá tří centová dvojelektronová vazba a trojdimenzionální aromaticita. Včlenění boranových klastrů do polymerních systému lze uskutečnit buď pomocí kovalentní vazby, a nebo působením nekovalentních interakcí, což bylo v literatuře podrobně studováno. Polymerní materiály s obsahem boranových klastrů jsou využívány v biomedicinálních aplikacích, jako například terapie neutronového záchytu (BNCT), nebo inhibice enzymů. Dále mohou nalézt tyto systémy uplatnění při vývoji lithiových baterií, nebo kapalných elektrolytů na bázi hořčíku. Tato disertační práce se zaměřuje na přípravu a charakterizaci polymerních materiálů s obsahem klastrových sloučnin bóru. Připravené nanosystémy byly testovány in vitro pro biomedicinální aplikace. Pevné polyelektrolyty byly studovány s ohledem na pohyblivost lithiových kationtů. Provedené studie můžeme tématicky rozdělit na dvě části: (i) Design hybridních systémů s obsahem bóru. Pro biologické aplikace je nezbytné, aby hybridní nanostruktury byly rozpustné ve vodě, nebo alespoň tvořily stabilní disperze. V našem případě byly nanočástice vytvořeny na základě spolu-skládání nově syntetizovaných (pomocí techniky RAFT)...

Viz též: podobná jména autorů
1 Li, Jiaqi
2 Li, Juan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.