Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nekonvenční přístupy v léčbě glioblastomu
Potomová, Petra ; Kubíková, Iva (vedoucí práce) ; Škvárová, Karolina (oponent)
Glioblastoma multiforme je jeden z nádorů, které dosud vzdorují současně využívaným metodám léčby (radioterapie a chemoterapie). Vzhledem k neúspěchu jeho úplného potlačení došlo k vývoji terapií, které nesplňují konvenční představy o protinádorové léčbě. Právě ale tyto metody by mohly vést k zabránění další proliferace buněk a růstu nádoru. Terapie, jako je anti-angiogeneze, ketogenní dieta, fototermální terapie a feroptóza, mohou být zacíleny proti nádoru a významně naklonit nádorovou léčbu v prospěch pacientů a doktorů. Přestože kvůli vedlejším efektům, přídatné toxicitě či vzniku rezistence je nutné je dále optimalizovat, hrají rozhodující roli v budoucnosti onkologie. Klíčová slova: glioblastoma multiforme; onkologická léčba; anti-angiogeneze; ketogenní dieta; fototermální terapie; feroptóza
Bodové hodnocení řidičů
Kubíková, Iva
Kubíková, I. Bodové hodnocení řidičů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá problematikou silničního provozu na pozemních komunikacích. Hlavním cílem práce je ověření skutečnosti, zda po zavedení bodového hodnocení chování účastníků silničního provozu v pravidlech silničního provozu v červnu 2006, došlo k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu. Literární rešerše je věnována především vymezením pojmů souvisejících se silničním provozem. Dále je zde prezentováno samotné bodové hodnocení chování účastníků silničního provozu a je provedeno jeho srovnání se systémy v ostatních evropských státech. V praktické části je provedeno dotazníkové šetření o znalosti bodového hodnocení řidičů. V závěru práce jsou jednotlivá zjištění vyhodnocena a je vysloveno, zda zavedení systému mělo vliv na bezpečnost silničního provozu.

Viz též: podobná jména autorů
2 KUBÍKOVÁ, Iva
2 Kubíková, Ivana,
1 Kubíková, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.