Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifika práce s dětmi s poruchami autistického spektra ve školní družině
KRAJŇÁKOVÁ, Darina
Diplomová práce je zaměřena na specifické metody a principy práce pedagogů s dětmi s poruchou autistického spektra. Teoretická část popisuje charakteristické projevy autismu, příčiny vzniku autismu. Dále se zabývá podmínkami inkluzivního vzdělávání a vlivem volného času dětí a mládeže na výchovně-vzdělávací proces. Empirická část popisuje specifika práce speciálních pedagogů a pedagogických pracovníků s dětmi s poruchou autistického spektra ve školní družině. Výzkumného šetření se zúčastnilo 7 respondentů ze základních škol v Praze. Výzkum poukazuje na některá specifika práce pedagogů s dětmi s poruchou autistického spektra. Z výzkumného šetření vyplývá, že komunikační dovednosti dítěte s poruchou autistického spektra vyžadují od pedagoga zachování jednotného komunikačního stylu s dodržováním zásady strukturalizace v komunikaci. Sociální chování u dětí s poruchou autistického spektra je narušené. Na základě odpovědí respondentů je potřeba, aby pedagog ve výchovně-vzdělávacím procesu umožnil dítěti se začleňovat do kolektivu svých vrstevníků. Volný čas a volnočasové aktivity patří k rozvoji dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. Zásada dobrovolnosti a volitelnosti je pilířem ve formálním a neformálním vzdělávání dětí.

Viz též: podobná jména autorů
3 KRAJŇÁKOVÁ, Darina