Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti
Koranda, Jan ; Tretera, Jiří Rajmund (vedoucí práce) ; Horák, Záboj (oponent)
Změny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vývojem kanonického práva po Druhém vatikánském koncilu. Kanonické právo, stejně jako jiné systémy práva, prochází neustálým vývojem reagujícím jak na vývoj lidského poznání, tak na změny společnosti, ve které existuje. Práce se zabývá změnami kanonického práva, které prováděli papežové po Druhém vatikánském koncilu, přičemž hlavní důraz je kladen na změny provedené papežskými zákony, tedy apoštolskými konstitucemi a motu proprio. Podzákonné právní normy jsou v práci zahrnuty pouze v případě, že provádí zmíněný papežský zákon nebo se ho jinak přímo dotýkají. Úvodní část práce se zabývá historickým kontextem Druhého vatikánského koncilu, zejména Prvního vatikánského koncilu, který byl nuceně přerušen po vydání prvních dvou dokumentů a nikdy oficiálně neukončen. Přesto se však na jeho základě zrodila práce na první kodifikaci kanonického práva, dokončená v roce 1917. Společenský a politický vývoj, spojený s dvěma světovými válkami, způsobil potřebu reformy nejen kodexu, ale i celého kanonického práva. Další část práce se zabývá Druhým vatikánským koncilem, svolaným papežem Janem XXIII. za účelem církevní reformy, jejíž součástí mělo být i přizpůsobení kanonického práva potřebám věřících a církve....

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.