Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sets with positive reach and their intersections
Komárek, Daniel ; Rataj, Jan (vedoucí práce) ; Pokorný, Dušan (oponent)
Cílem této práce je sesbírat různé vlastnosti množin kladného dosahu a popsat zo- becněné směrové křivosti v R3 jako průnik roviny s množinou kladného dosahu. Nej- prve definujeme množiny kladného dosahu, jejich tečné a normálové kužely, ukážeme základní vlastnosti přidané o nějaké charakterizace množin kladného dosahu. Poté zobec- níme hlavní křivosti pro množiny kladného dosahu a popíšeme zobecnění Eulerova vzorce o normálové křivosti v R3 . 1

Viz též: podobná jména autorů
5 Komárek, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.