Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Eliminace vzniku oxidů pří svařování AL slitin
Vagunda, Pavel ; Kocich, Radim (oponent) ; Sigmund, Marian (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním příčiny vzniku oxidů ve svarovém spoji, které mají dopad na vznik defektů s nimi spojenými. Cílem bylo určit místa v technologickém postupu, která mohou mít největší vliv na jejich vznik. Vytipována byla tato místa: vliv času skladování, vliv svářeče a vliv čistícího efektu oblouku. Proběhlo svaření vzorků simulující tyto vlivy na svarech typu Y a HY s neúplným průvarem. Nejvíce dat k zhodnocení poskytla makroskopická kontrola. U většiny vzorků se vlivem oxidů objevovaly defekty v kořeni svaru. Následně byla posouzena jejich přípustnost. Z vyhodnocení bylo zjištěno, že největší eliminace je dosahováno výrazně zvýšeným čistícím účinkem oblouku. Ostatní vlivy neprokázaly významné rozdíly. V závěru je navržen technologický postup, který spočívá v úpravě polotovarů nebo umístění svaru tak, aby v místě svaru došlo k plnému provaření kořene a vznikl tak spoj, který by nepodléhal negativním vlivům spojených s oxidy.
Výroba nábytkové konzoly
Andrle, David ; Kocich, Radim (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na navržení technologie pro výrobu nábytkářské konzoly. Navrhl se plechový dílec z oceli 11 321 o tloušťce 1 mm, který se vyrábí v sérii počítající 10 000 kusů ročně. Pro výrobu této součásti se provedla literární studii a na základě ní navrhla technologie, která kombinuje stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Byly provedeny technologické výpočty, na jejichž základě se navrhl vhodný nástroj a vybrali vhodný stroj na základě celkové tvářecí síly. Jako stroj na tváření jsme zvolili výstředníkový lis LEXN 100 C.
Eliminace vzniku oxidů pří svařování AL slitin
Vagunda, Pavel ; Kocich, Radim (oponent) ; Sigmund, Marian (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním příčiny vzniku oxidů ve svarovém spoji, které mají dopad na vznik defektů s nimi spojenými. Cílem bylo určit místa v technologickém postupu, která mohou mít největší vliv na jejich vznik. Vytipována byla tato místa: vliv času skladování, vliv svářeče a vliv čistícího efektu oblouku. Proběhlo svaření vzorků simulující tyto vlivy na svarech typu Y a HY s neúplným průvarem. Nejvíce dat k zhodnocení poskytla makroskopická kontrola. U většiny vzorků se vlivem oxidů objevovaly defekty v kořeni svaru. Následně byla posouzena jejich přípustnost. Z vyhodnocení bylo zjištěno, že největší eliminace je dosahováno výrazně zvýšeným čistícím účinkem oblouku. Ostatní vlivy neprokázaly významné rozdíly. V závěru je navržen technologický postup, který spočívá v úpravě polotovarů nebo umístění svaru tak, aby v místě svaru došlo k plnému provaření kořene a vznikl tak spoj, který by nepodléhal negativním vlivům spojených s oxidy.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dokončení simulací, konstrukčním úpravám a realizaci výměníků tepla, které využívají teplo odcházejících spalin z mikroturbiny.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.