Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Eliminace vzniku oxidů pří svařování AL slitin
Vagunda, Pavel ; Kocich, Radim (oponent) ; Sigmund, Marian (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním příčiny vzniku oxidů ve svarovém spoji, které mají dopad na vznik defektů s nimi spojenými. Cílem bylo určit místa v technologickém postupu, která mohou mít největší vliv na jejich vznik. Vytipována byla tato místa: vliv času skladování, vliv svářeče a vliv čistícího efektu oblouku. Proběhlo svaření vzorků simulující tyto vlivy na svarech typu Y a HY s neúplným průvarem. Nejvíce dat k zhodnocení poskytla makroskopická kontrola. U většiny vzorků se vlivem oxidů objevovaly defekty v kořeni svaru. Následně byla posouzena jejich přípustnost. Z vyhodnocení bylo zjištěno, že největší eliminace je dosahováno výrazně zvýšeným čistícím účinkem oblouku. Ostatní vlivy neprokázaly významné rozdíly. V závěru je navržen technologický postup, který spočívá v úpravě polotovarů nebo umístění svaru tak, aby v místě svaru došlo k plnému provaření kořene a vznikl tak spoj, který by nepodléhal negativním vlivům spojených s oxidy.
Výroba nábytkové konzoly
Andrle, David ; Kocich, Radim (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na navržení technologie pro výrobu nábytkářské konzoly. Navrhl se plechový dílec z oceli 11 321 o tloušťce 1 mm, který se vyrábí v sérii počítající 10 000 kusů ročně. Pro výrobu této součásti se provedla literární studii a na základě ní navrhla technologie, která kombinuje stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Byly provedeny technologické výpočty, na jejichž základě se navrhl vhodný nástroj a vybrali vhodný stroj na základě celkové tvářecí síly. Jako stroj na tváření jsme zvolili výstředníkový lis LEXN 100 C.
Eliminace vzniku oxidů pří svařování AL slitin
Vagunda, Pavel ; Kocich, Radim (oponent) ; Sigmund, Marian (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hledáním příčiny vzniku oxidů ve svarovém spoji, které mají dopad na vznik defektů s nimi spojenými. Cílem bylo určit místa v technologickém postupu, která mohou mít největší vliv na jejich vznik. Vytipována byla tato místa: vliv času skladování, vliv svářeče a vliv čistícího efektu oblouku. Proběhlo svaření vzorků simulující tyto vlivy na svarech typu Y a HY s neúplným průvarem. Nejvíce dat k zhodnocení poskytla makroskopická kontrola. U většiny vzorků se vlivem oxidů objevovaly defekty v kořeni svaru. Následně byla posouzena jejich přípustnost. Z vyhodnocení bylo zjištěno, že největší eliminace je dosahováno výrazně zvýšeným čistícím účinkem oblouku. Ostatní vlivy neprokázaly významné rozdíly. V závěru je navržen technologický postup, který spočívá v úpravě polotovarů nebo umístění svaru tak, aby v místě svaru došlo k plnému provaření kořene a vznikl tak spoj, který by nepodléhal negativním vlivům spojených s oxidy.
WE43 BIOCOMPATIBLE ALLOY AFTER SEVERE PLASTIC DEFORMATION: STRUCTURE CHARACTERIZATION
Kunčická, Lenka ; Král, Petr ; Dvořák, Jiří ; Kocich, R.
The report presents results of the analyses of biocompatible WE 43 Mg-based alloy processed by friction stir processing (FSP) at two different rotational speeds of 400 RPM, and 1200 RPM. The structures were observed by scanning electron microscopy (SEM), electron backscattered diffraction (EBSD). Observations were primarily focused on characterizations of grains and textures, supplementary testing of mechanical properties was performed via tensile tests. The results of low angle grain boundaries fractions and grain sizes showed that both the processing methods led to significant grain refinement and recrystallization, the average grain diameter within the 1200 RPM sample was less than 2 μm. Texture observations showed slight tendencies of the grains to align in the {0001}〈101̅0〉 and {0001}〈112̅0〉 preferential orientations, however, the maximum intensities were only about two times random. Supplementary tensile tests confirmed the positive effects of FSP on structures and properties of both the samples.
THE INFLUENCE OF CONSOLIDATION PROCEDURE PARAMETERS ON COMPACTION OF AL POWDER
Lowe, T. C. ; Kunčická, L. ; Kocich, R. ; Davis, C. F. ; Hlaváč, L. ; Dvořák, Jiří
The influence of different consolidation procedures on compaction of Al powders was evaluated. Powder preparation procedures consisted of selection of particle size distribution, cold isostatic pressing (CIP), and vacuum sintering. Processing parameters investigated included the number of compression steps, compression pressure, and sintering temperature and time. Densities of the samples after compression and also after sintering were measured and compared. The overall oxygen content was analysed using by Energy Dispersive Spectroscopy. Phase composition was determined using X-ray. Microhardness measurements were performed to evaluate the degree of compaction. Double-step CIP at 200+300 MPa and subsequent sintering at 500°C for 60 min produced the best combination of properties from all the consolidation technologies of Al particles. Of the particle size ranges studies, those with diameters between 20 and 45 μm produced the best results. Aluminum oxide was present in the structure after all the processing treatments.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dokončení simulací, konstrukčním úpravám a realizaci výměníků tepla, které využívají teplo odcházejících spalin z mikroturbiny.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.

Viz též: podobná jména autorů
3 Kocich, Radim
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.