Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mukokutánní kandidóza a její vztah k ženským pohlavním hormonům
Košťálová, Marie ; Tošner, Jindřich (vedoucí práce) ; Kudela, Milan (oponent) ; Mencl, Karel (oponent)
Souhrn Cílem práce bylo zkoumání vztahu mezi mukokutánní kandidózou (MKK) a ženskými pohlavními hormony. Problematikou se většinou zabývají zvláště dermatologové, gynekologové nebo mykologové. Náš přístup je zajímavý v tom, že primárně vychází z postižení kůže a/nebo jejích adnex a hledá případnou koincidenci či jinou souvislost v oblasti vulvovaginální. Za tímto účelem bylo vyšetřeno celkem 81 žen, rozdělených dle hormonálního vyšetření do dvou skupin (ženy období fertilního a perimenopauzálního a ženy v postmenopauze). K bližšímu porovnání anamnestických údajů byl vypracován "kandidový" dotazník.Vztah MKK k ženským pohlavním hormonům byl sledován in vivo i in vitro. Zjistili jsme především, že v době přítomnosti kožní kvasinky byla v obou skupinách v pochvě nejčastěji C. albicans, v postmenopauze byl její výskyt významně nižší (významně nižší hladiny E2 a PG). Také kultivační shoda mezi kůží a vulvovaginální oblastí byla častější v období fertilním a perimenopauzálním než v postmenopauze. Týkala se opět nejvíce C. albicans a výraznější byla u žen s prokázanou ovulací (významně vyšší hladiny PG). Byla-li v pochvě přítomna C. albicans, pak se kožní kandidóza způsobená stejnou kvasinkou objevila nejčastěji na horních končetinách. Pravá horní končetina byla postižena zejména v postmenopauze častěji. Vztah k...
Mukokutánní kandidóza a její vztah k ženským pohlavním hormonům
Košťálová, Marie ; Tošner, Jindřich (vedoucí práce) ; Kudela, Milan (oponent) ; Mencl, Karel (oponent)
Souhrn Cílem práce bylo zkoumání vztahu mezi mukokutánní kandidózou (MKK) a ženskými pohlavními hormony. Problematikou se většinou zabývají zvláště dermatologové, gynekologové nebo mykologové. Náš přístup je zajímavý v tom, že primárně vychází z postižení kůže a/nebo jejích adnex a hledá případnou koincidenci či jinou souvislost v oblasti vulvovaginální. Za tímto účelem bylo vyšetřeno celkem 81 žen, rozdělených dle hormonálního vyšetření do dvou skupin (ženy období fertilního a perimenopauzálního a ženy v postmenopauze). K bližšímu porovnání anamnestických údajů byl vypracován "kandidový" dotazník.Vztah MKK k ženským pohlavním hormonům byl sledován in vivo i in vitro. Zjistili jsme především, že v době přítomnosti kožní kvasinky byla v obou skupinách v pochvě nejčastěji C. albicans, v postmenopauze byl její výskyt významně nižší (významně nižší hladiny E2 a PG). Také kultivační shoda mezi kůží a vulvovaginální oblastí byla častější v období fertilním a perimenopauzálním než v postmenopauze. Týkala se opět nejvíce C. albicans a výraznější byla u žen s prokázanou ovulací (významně vyšší hladiny PG). Byla-li v pochvě přítomna C. albicans, pak se kožní kandidóza způsobená stejnou kvasinkou objevila nejčastěji na horních končetinách. Pravá horní končetina byla postižena zejména v postmenopauze častěji. Vztah k...

Viz též: podobná jména autorů
1 KOŠŤÁLOVÁ, Marcela
2 Košťálová, Markéta
2 Košťálová, Martina
5 Košťálová, Michaela
1 Košťálová, Mlada
3 Košťálová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.