Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mobile marketing
KLEČKOVÁ, Zuzana
Cílem práce je charakteristika nástrojů mobile marketingu a vztah zákazníků k těmto nástrojům. Výstupem této diplomové práce bude především poskytnutí komplexního obrazu o stavu mobilního marketingu v České republice i ve světě, nejen prostřednictvím literárního přehledu, ale zejména představením a zhodnocením vybraných kampaní mobilního marketingu. Součástí diplomové práce je také stručné dotazníkové šetření, jehož hlavním cílem bylo získání postojů zákazníků vůči nástrojům mobilního marketingu a ověření správnosti závěrů diplomové práce. Výsledky dotazníkového šetření pomohou k doporučení vhodné strategie při vytváření kampaně mobilního marketingu.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Klečková, Zuzana
Zpráva obsahuje stručné shrnutí provedených prací a finanční čerpání z dotačních zdrojů za rok 2007. V odborné části je provedeno hodnocení využívání energetických zdrojů z hlediska celosvětového a v rámci EU, možnost snižování emisí volbou a zavedením vhodné technologie výroby energie, konkrétní uplatnění kogenerace a uplatnění mikroturbiny v kombinované výrobě elektrické a tepelné energie, možnost využití obnovitelných zdrojů pro tuto moderní technologii.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dokončení simulací, konstrukčním úpravám a realizaci výměníků tepla, které využívají teplo odcházejících spalin z mikroturbiny.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Typologie rekreačních středisek v turistické oblasti Chodsko
KLEČKOVÁ, Zuzana
Cílem práce je analyzovat složky primární a sekundární nabídky cestovního ruchu ve zvoleném území. Na základě provedené analýzy potřeb a požadavků návštěvníků navrhnout nový produkt cestovního ruchu.

Viz též: podobná jména autorů
1 KLEČKOVÁ, Zdeňka
6 KLEČKOVÁ, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.