Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti financování kultury na území vybraného města
KOŠÁNOVÁ, Hana
Tato práce je zaměřena na možnosti financování kulturních památek na Strakonicku. Hlavním cílem práce je najít a analyzovat finanční podpory investované do kulturního dědictví Strakonicka. Dílčím cílem je zjistit, zda tyto investice pozitivně ovlivnily atraktivitu regionu. Další dílčí cíl bylo prozkoumat, jestli finanční prostředky investované do kulturní oblasti byly finanční zátěží pro město. Práce je rozdělena na dva tematické celky, teoretický a aplikační. První zmíněná je zaměřena na různé evropské i národní finanční podpory, které jsou spjaté s oblastí kultury. V druhé části jsou analyzovány financování konkrétních kulturních památek na Strakonicku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.