Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mimoděložní těhotenství a krevní ztráty při jeho chirurgickém řešení
Kolářová, Nikola ; Kužel, David (vedoucí práce) ; Hudeková, Lucia (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mimoděložním těhotenstvím a krevními ztrátami při jeho chirurgickém řešení. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. První část se zabývá anatomií ženského pohlavního ústrojí, typy mimoděložního těhotenství a postupy při jeho řešení. Výzkumná část byla vedena formou kvantitativního výzkumu. Data byla čerpána ze systému Medea Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v časovém horizontu 2016 - 2021. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda na krevní ztráty při chirurgickém řešení mají vliv kritéria popsaná v dalších částech práce. Jako příklad zkoumaných kritérií můžeme uvést paritu, samovolný potrat či UUT, věk pacientek a další pomocí popisné statistické analýzy dat počítané na základě aritmetického průměru. Klíčová slova: mimoděložní těhotenství, laparoskopie, krevní ztráta, salpingotomie a salpingektomie, transvaginální ultrasonografie

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.