Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
An empirical analysis of liquidity situation and interbank market rates in the Czech Republic during global crisis
Lešanovská, Jitka ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Horníková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem likvidity a úrokových měr na českém mezibankovním trhu se zaměřením na období globální krize. Zjišťujeme faktory ovlivňující mezibankovní úrokové míry, a to vzhledem ke klíčové sazbě monetární politiky. Vysvětlujeme výrazné odchýlení mezibankovních úrokových měr od klíčové sazby monetární politiky v období globální krize (značí narušení transmisního mechanismu monetární polity) především nárůstem rizikové prémie požadované při zapůjčování volných prostředků na mezibankovním trhu. Riziková prémie je následně rozdělena na jednotlivé komponenty (likviditní riziko, riziko protistrany, vliv zahraničí a ostatní) a je analyzován příspěvek jednotlivých komponentů rizikové prémie v čase v průběhu globální krize. Zjišťujeme, že likviditní riziko bylo hlavní příčinou zvýšení stressu na mezibankovním trhu na počátku krize. Jeho vliv však v čase slábnul, naopak riziko protistrany se zvyšovalo a působilo na nárůst mezibankovní rizikové prémie. Klíčová slova: mezibankovní trh, likvidita, úrokové míry, krize, riziková prémie, kreditní riziko, likviditní riziko, riziko protistrany JEL klasifikace: G190, G210
An empirical analysis of liquidity situation and interbank market rates in the Czech Republic during global crisis
Lešanovská, Jitka ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Horníková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem likvidity a úrokových měr na českém mezibankovním trhu se zaměřením na období globální krize. Zjišťujeme faktory ovlivňující mezibankovní úrokové míry, a to vzhledem ke klíčové sazbě monetární politiky. Vysvětlujeme výrazné odchýlení mezibankovních úrokových měr od klíčové sazby monetární politiky v období globální krize (značí narušení transmisního mechanismu monetární polity) především nárůstem rizikové prémie požadované při zapůjčování volných prostředků na mezibankovním trhu. Riziková prémie je následně rozdělena na jednotlivé komponenty (likviditní riziko, riziko protistrany, vliv zahraničí a ostatní) a je analyzován příspěvek jednotlivých komponentů rizikové prémie v čase v průběhu globální krize. Zjišťujeme, že likviditní riziko bylo hlavní příčinou zvýšení stressu na mezibankovním trhu na počátku krize. Jeho vliv však v čase slábnul, naopak riziko protistrany se zvyšovalo a působilo na nárůst mezibankovní rizikové prémie. Klíčová slova: mezibankovní trh, likvidita, úrokové míry, krize, riziková prémie, kreditní riziko, likviditní riziko, riziko protistrany JEL klasifikace: G190, G210
Measuring the Financial markets' perception of EMU enlargement: the role of ambiguity aversion
Cincibuch, Martin ; Horníková, Martina
Názor trhu na rozšíření měnové unie se měří novým ukazatelem, který využívá z krátkodobou dynamiku forwardových rozpětí. Konstrukce tohoto ukazatele je teoreticky umožněna neurčeností rovnováhy na takovém finančním trhu, na kterém se účastníci vyznačují averzí k nejistotě (nikoliv pouze averzí k riziku). Empiricky byla tato metoda byla aplikována na data zemí střední Evropy, včetně České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Její výsledky jsou v souladu s míněním finančních trhů, které bylo zjišťováno dotazníkovým šetřením.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
2 Horníková, Marcela
2 Horníková, Markéta
3 Horníková, Michaela
3 Horníková, Monika