Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňové dopady přeměn obchodních společností
Hauptmanová, Tatiana ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá premenami obchodných spoločností a ich dopadmi. Prvá teoretická časť, vymedzuje obchodné spoločnosti, jednotlivé druhy premien a ich aspekty z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Praktická časť je zameraná na dva typy premien a to fúziu a rozdelenie. Posledná časť tieto dve premeny zhodnocuje, porovnáva a navrhuje odporúčané kroky.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Pavlová, Diana ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním zdanenia príjmov fyzických osôb dvoch vybraných štátov – Českej republiky a Slovenska. Prvá časť práce je venovaná definícií teoretických východísk skúmanej problematiky, následne sú opísané daňové systémy oboch krajín a postupy výpočtov zdanenia príjmov fyzických osôb. Analytická časť práce obsahuje porovnanie zdanenia vybraných druhov príjmov fyzických osôb v podobe modelových príkladov. Záver zhodnocuje zistenia dosiahnuté prostredníctvom tejto bakalárskej práce.
Daňové dopady přeměn obchodních společností
Hauptmanová, Tatiana ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá premenami obchodných spoločností a ich dopadmi. Prvá teoretická časť, vymedzuje obchodné spoločnosti, jednotlivé druhy premien a ich aspekty z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Praktická časť je zameraná na dva typy premien a to fúziu a rozdelenie. Posledná časť tieto dve premeny zhodnocuje, porovnáva a navrhuje vhodnejší postup.
Metodic od Profit Distribution in a Company
Kalinka, Adrián ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
The thesis deals with the issue of possible division and payment of profits of a sole proprietor who is also the managing director and owner of a limited liability company in the Czech Republic, with a focus on both Czech laws and the possibilities of using employee benefits. The methodology developed aims to provide the sole proprietor with the greatest possible tax savings by selecting and applying appropriate methods, procedures, and to point out various ways and options for their payment. The thesis is focused on demonstrating the benefits of saving taxes and contributions for the sole proprietor through different possible ways of applying benefit variants and their payment. It offers a comprehensive overview of the analysis of possible alternatives logically ordered in specific contexts in the context of theoretical knowledge, chosen procedures, methods, acquired knowledge, and possible use of individual benefits. The analysis of paid incomes according to their amounts and types is the basic background for choosing the optimal variant in a specific business company, with regard to its specific characteristics resulting from its activities in the context of the legislation. The achieved result of the thesis is a reduction in costs associated with the payment of financial resources of the business company and the sole proprietor. The thesis will help founders of companies save costs associated with expenses for the payment of financial resources for their own needs.
Zdaňování studentů v České republice
Ševčíková, Barbora ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zdanění studentů v České republice. Cílem práce je analyzovat současný systém zdanění studentů, zhodnotit jeho přínosy a nedostatky a navrhnout možné změny a úpravy. Práce vychází z teoretického přehledu o základních pojmech a principech daní a jejich významu pro státní rozpočet. Dále se zaměřuje na specifika zdanění studentů, jako jsou různé typy pracovních smluv a dohod, slevy na studenty a možnosti daňového odpočtu. Praktická část této práce se zaměřuje na konkrétní příklady a následné porovnání různých pracovněprávních vztahů. Hlavním cílem této části je dosáhnout daňové optimalizace u pracujících studentů. V praktické části jsou prezentovány modelové příklady, které ilustrují různé pracovní vztahy, se kterými se studenti často setkávají. Skládá se z modelových příkladů a cílem je dosáhnout daňové optimalizace u pracujících studentů.
Daňové úniky na DPH
Divíšková, Tereza ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daňových úniků na DPH. V teoretické části je vymezena daňová soustava ČR, následně navazuje přiblížení samotné DPH a další důležité pojmy, které s tématem souvisí. Následně je analyzován dnešní stav daňových úniků, tedy nejčastější formy daňových úniků, opatření a jejich vliv na státní rozpočet. V závěru práce jsou navrženy kroky a postupy, které povedou ke snížení daňových rizik u daňových subjektů.
Analýza procesu rozdělení společnosti s ručením omezeným
Vlach, Jan ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá procesem rozdělení společnosti s ručením omezeným ve vztahu k daňovým a účetním aspektům. Konkrétně se zaobírá rozdělením obchodní korporace metodou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a rozdělení odštěpením sloučením. V první části práce je popsána problematika založení obchodních společností a družstev se zaměřením na kapitálové společnosti. Ve druhé části práce je realizováno rozdělení konkrétní společnosti s ručením omezeným ve dvou odlišných variantách.
Kryptoměny z pohledu daně z příjmu u fyzických osob
Tkáčová, Natálie ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá definováním základních principů fungování kryptoměn a danění příjmu z nich u fyzických osob. Teoretická část se zaměřuje na výklad základních technických pojmů. Analytická část rozebírá platnou legislativu a doporučení českých veřejnoprávních institucí při vykazování a zdanění kryptoměn, které je konkrétně rozvedeno v návrhové části. Stěžejním přínosem práce je analýza doporučení zdanění jednotlivých praktických příkladů zdanění přijmu z kryptoměn.
Optimalizace daně z příjmů fyzických osob
Pokorná, Sára ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci daňového zatížení osoby samostatně výdělečně činné a na výpočet daňových povinností při změně právní formy podnikání. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a definice, které souvisejí se zdaněním fyzických a právnických osob. V praktické části je provedena analýza současného stavu poplatníka a v modelových příkladech jsou vypočteny možnosti daňové optimalizace, které umožňuje zákon. Dále jsou vypočteny celkové odvody společnosti a společníka, které vznikají při změně právní formy podnikání. V závěru dochází k porovnání a doporučení nejvhodnější varianty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hobza, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.