Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza procesu rozdělení společnosti s ručením omezeným
Vlach, Jan ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá procesem rozdělení společnosti s ručením omezeným ve vztahu k daňovým a účetním aspektům. Konkrétně se zaobírá rozdělením obchodní korporace metodou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a rozdělení odštěpením sloučením. V první části práce je popsána problematika založení obchodních společností a družstev se zaměřením na kapitálové společnosti. Ve druhé části práce je realizováno rozdělení konkrétní společnosti s ručením omezeným ve dvou odlišných variantách.
Kryptoměny z pohledu daně z příjmu u fyzických osob
Tkáčová, Natálie ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá definováním základních principů fungování kryptoměn a danění příjmu z nich u fyzických osob. Teoretická část se zaměřuje na výklad základních technických pojmů. Analytická část rozebírá platnou legislativu a doporučení českých veřejnoprávních institucí při vykazování a zdanění kryptoměn, které je konkrétně rozvedeno v návrhové části. Stěžejním přínosem práce je analýza doporučení zdanění jednotlivých praktických příkladů zdanění přijmu z kryptoměn.
Optimalizace daně z příjmů fyzických osob
Pokorná, Sára ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci daňového zatížení osoby samostatně výdělečně činné a na výpočet daňových povinností při změně právní formy podnikání. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a definice, které souvisejí se zdaněním fyzických a právnických osob. V praktické části je provedena analýza současného stavu poplatníka a v modelových příkladech jsou vypočteny možnosti daňové optimalizace, které umožňuje zákon. Dále jsou vypočteny celkové odvody společnosti a společníka, které vznikají při změně právní formy podnikání. V závěru dochází k porovnání a doporučení nejvhodnější varianty.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Německu
Tobola, Nicolas ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Německu a jejich následnou komparaci. V teoretické části jsou postupně rozebrány základní pojmy a metody zdaňování fyzických osob ve sledovaných zemích. V praktické části jsou tyto metody vzájemně srovnány na konkrétních příkladech. Poté jsou navrženy možnosti daňové optimalizace. Závěr práce se zabývá vyhodnocením států na základě výsledků a následným stanovením výhodnějšího daňového systému pro fyzické osoby.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku
Michenka, Filip ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Rakousku“ bude zaměřená na zdanění příjmů fyzických osob v těchto státech. Základem bude popis daňových systémů obou států se zaměřením na zdaňování fyzických osob. Dále bude provedeno porovnání zdaňování poplatníků České republiky a Rakouska na modelových příkladech. Závěrem se bude práce zabývat možnostmi daňové optimalizace v České republice a Rakousku.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Grác, Henrich ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku za rok 2019. Opisuje daňový systém a postup zdaňovania príjmov fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická časť sa zameriava na konkrétny výpočet dane z príjmu fyzických osôb, a obsahuje návrh vedúci k daňové optimalizácií v Českej republike.
Řízení rizik v podniku
Hobza, Tomáš ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v podniku, konkrétně odpovědnosti managmentu při porušení povinností souvisejících se správou obchodní korporace a porušení povinností v souvislosti s insolvenčním řízením, zejména povinností podat insolvenční návrh. Práce se také věnuje kapitálové struktuře, jejím vlivu na správu podniku a jeho úpadek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Hobza, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.