Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení nových aromatických genotypů chmele
Henychová, Alena ; Pulkrábek, Josef (vedoucí práce) ; Jaroslav, Jaroslav (oponent)
Požadavkem pěstitelů je, aby nová odrůda měla kvalitativní parametry Žateckého poloraného červeňáku, ale vyšší výnosový potenciál, a proto je v současné době snaha o vyšlechtění nové aromatické odrůdy. Cílem diplomové práce bylo na základě produkčních ukazatelů, chemických a genetických analýz posoudit nově vyšlechtěné aromatické genotypy a vybrat ty, které by vykazovaly srovnatelné, nebo i lepší kvalitativní a kvantitativní parametry než registrovaná odrůda Žatecký poloraný červeňák. Získaná data byla vyhodnocena pomocí základních statistických charakteristik, oboustranných t-testů pro nezávislé výběry a korelační analýzy. Výnos je nejdůležitější kvantitativní parametr, který je značně závislý především na klimatických podmínkách. Všechny genotypy hodnocené v diplomové práci dosahovaly vyšších průměrných výnosů než ŽPČ, kromě genotypu 4799. Z dosažených výsledků vyplývá, že nejvyššího teoretického výnosu dosáhl v roce 2014 genotyp 4801 (2,2 t suchého chmele) a v roce 2015 genotyp 4975 (1,77 t suchého chmele). Nejdůležitější kvalitativní parametr je obsah alfa hořkých kyselin. Všechna aromatická novošlechtění vykazovala v chemickém rozboru pryskyřic parametry jemných aromatických chmelů. Aromatický genotyp 4975 měl nejvyšší průměrný obsah alfa i beta hořkých kyselin, vyrovnaný poměr mezi alfa a beta hořkými kyselinami, nejnižší obsah kohumulonu a kolupulonu a zároveň vykazoval ve všech sledovaných znacích chemického rozboru pryskyřic nízkou až střední variabilitu. Pro aromatické odrůdy s původem ŽPČ je typický obsah farnesenu vyšší než 12 % relativních, všechny hodnocené genotypy toto kritérium splňují. Na základě genetických analýz byla vyhodnocena příbuznost k Žateckému poloranému červeňáku. Genotyp 4799 je geneticky nejblíže ŽPČ. Piva uvařená z hodnocených genotypů mají podle senzorického hodnocení stejnou kvalitu jako Žatecký poloraný červeňák.
Charakterizace a identifikace odrůdy Vital
Nesvadba, Vladimír ; Polončíková, Zdeňka ; Henychová, Alena ; Krofta, Karel ; Patzak, Josef
Vital je nová a první česká odrůda, která má význam jak pro pivovarnictví, tak i pro farmacii. Je výsledkem šlechtění chmele pro farmaceutické a biomedicinální účely. Charakterizace a identifikace byly provedeny jak v čerstvém stavu v průběhu růstu chmele, tak i po usušení chmelových hlávek. Na základě morfologických popisů je stanovena identifikace na podrobných rozborech révy, listů, pazochů a hlávek. DNA analýzy byly provedeny z mladých listů, a to metodami STS a SSR. Pro identifikaci suchých hlávek byly použity podrobné mechanické rozbory a chemické analýzy. Z chemických analýz byly získány chmelové pryskyřice, polyfenoly a silice. Získaná statistická data a jejich variabilita charakterizují odrůdu Vital.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Atlas českých odrůd chmele
Nesvadba, Vladimír ; Polončíková, Zdeňka ; Henychová, Alena ; Krofta, Karel ; Patzak, Josef
České chmelařství bylo až do 90. let 20. století zaměřeno výhradně na pěstování jemných aromatických chmelů. Díky šlechtitelské práci se podařilo zušlechtit Žatecký poloraný červeňák, který je pěstován v devíti klonech. Později byly získány nové hybridní odrůdy z křížení vhodných rodičovských komponentů, které vykazují vyšší výkonnost při zachování pivovarské kvality. V současné době tak české chmelařství disponuje všemi typy chmelových odrůd, a to od jemně aromatických až po vysokoobsažné chmele. Jejich přehled společně s jejich popisy, vlastnostmi a charakteristikami je přehledně uveden v této publikaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.