Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ježovky, jejich evoluce a reakce na křídové paleoenvironmentální události
Hedánková, Karolína ; Košťák, Martin (vedoucí práce) ; Nohejlová, Martina (oponent)
Bakalářská práce stručně shrnuje poznatky o evoluci ježovek (Echinoidea; Echinodermata) se zaměřením na úspěšný řád Spatangoida a jejich diverzifikaci v dynamickém prostředí mesozoika. Pozornost je věnována zejména významným paleoceanickým změnám, jako jsou anoxické události (OAE = Oceanic Anoxic Event) a vymírání. Jsou stručně diskutovány reakce na OAE1-OAE3, a také poslední velké vymírání na hranici křídy a paleogénu (K-Pg). Ježovky, jako významná součást bentických společenstev se ukazují být vhodnou modelovou skupinou nejen pro pochopení dynamiky evoluce, ale i úspěšných strategií přežívání krizových událostí a nových adaptací. Klíčová slova: Mesozoikum, ježovky, evoluce, eventy

Viz též: podobná jména autorů
1 HEDÁNKOVÁ, Kamila