Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Investiční aktivita municipalit
HULANOVÁ, Natálie
Tato práce se zabývá investiční aktivitou obcí v České republice a je zaměřena na kapitálové výdaje a faktory, které je ovlivňují. V teoretické části jsou podrobně definovány rozpočty, příjmy a výdaje obcí. Všechny tyto poznatky jsou využity v praktické části této práce. K analýze jsou v první fázi využita agregovaná veřejně dostupná data o výdajích obcí v České republice v období od roku 2010 do roku 2020 z hlediska jejich výše a dynamiky. Následně je provedena analýza vybraného vzorku obcí s využitím panelové regresní analýzy, pomocí níž je testována statistická významnost faktorů ovlivňujících kapitálové výdaje obcí. Ve výsledcích této práce jsou identifikovány faktory, které významně ovlivňují kapitálové výdaje obcí. Podařilo se prokázat, že kapitálové výdaje obcí v Jihočeském kraji ovlivňují daňové příjmy předchozího roku, nedaňové příjmy, přijaté investiční transfery, zadluženost a dluhová služba předchozího roku, peněžní prostředky na bankovních účtech v předchozím roce, saldo rozpočtu v minulém roce, úrokové sazby a také byl prokázán vliv předvolebního období.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.