Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kompaktní městská struktura v rámci ČR
Gellnerová, Martina ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout novou městskou strukturu s napojením na historické centrum a doplnění stávající historické zástavby. Řešené území se nachází v historickém centru, které je zároveň městskou památkovou zónou. Nachází se zde velké množství památkově chráněných objektů, které jsou zároveň i dominantami. Velká část staveb byla vybombardována na konci 2. světové války. Návrh se snaží respektovat stávající zástavbu a zároveň ji doplnit tak, aby byla podobná struktuře města před vybombardováním. Dále vytvoření hranic pro rozdělení veřejného a soukromého prostoru, vytvoření veřejného prostoru pro lidi, nikoliv automobily, zpřístupnit a zatraktivnit nábřeží řeky Rokytná společně s přestavbou téměř nevyužívaného průmyslového areálu. Součástí návrhu je i návrat městské radnice na hlavní náměstí. Nově navrhované objekty jsou převážně bytového charakteru.
Kompaktní městská struktura v rámci ČR
Gellnerová, Martina ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout novou městskou strukturu s napojením na historické centrum a doplnění stávající historické zástavby. Řešené území se nachází v historickém centru, které je zároveň městskou památkovou zónou. Nachází se zde velké množství památkově chráněných objektů, které jsou zároveň i dominantami. Velká část staveb byla vybombardována na konci 2. světové války. Návrh se snaží respektovat stávající zástavbu a zároveň ji doplnit tak, aby byla podobná struktuře města před vybombardováním. Dále vytvoření hranic pro rozdělení veřejného a soukromého prostoru, vytvoření veřejného prostoru pro lidi, nikoliv automobily, zpřístupnit a zatraktivnit nábřeží řeky Rokytná společně s přestavbou téměř nevyužívaného průmyslového areálu. Součástí návrhu je i návrat městské radnice na hlavní náměstí. Nově navrhované objekty jsou převážně bytového charakteru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.