Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výuka kombinatoriky na střední škole s využitím webových stránek
Farská, Jana ; Pavlíková, Pavla (oponent) ; Robová, Jarmila (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření webových stránek pro výuku kombinatoriky na středních školách. V době psaní této práce existovaly jen neúplné nebo velmi stručné webové stránky k tomuto tématu a většina z nich nevyužívala dostatečně možnosti Internetu - stránky byly statické a málo provázané odkazy. Stránky v anglickém jazyce byly v tomto ohledu zpracované o něco lépe. Hodnocením několika existujících stránek se zabývá první část této diplomové práce. Druhou částí jsou nové webové stránky. K jejich vytvoření jsem použila jazyk HTML, skripty jsou napsány pomocí JavaScriptu a grafická úprava stránek je většinou definovaná v externích CSS souborech. Stránky jsou určeny spíše pro samostudium, ale dají se využít i při výuce. Obsahují výklad látky, řešené příklady a úlohy k procvičení. Výsledky jednotlivých úloh je možné zobrazit kliknutím na určenou ikonu. U některých (zejména obtížnějších) úloh lze zobrazit nápovědu nebo celý postup řešení.

Viz též: podobná jména autorů
5 FARSKÁ, Jitka
5 Farská, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.