Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj ceny nájemného ve vybrané lokalitě
Elisová, Martina ; Dřínovský, Lukáš (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato práce sleduje vdaném období (tj. 07/22-03/23), jak se vyvíjí trh nájemného bydlení, tak i pořizovací ceny nemovitostí vsegmentu bytů vJihomoravském kraji. Cílem této práce je odpovědět na otázku, které dispozice jsou pro investory aktuálně nejzajímavější. Tato práce se zabývá pouze popisem a interpretaci získaných dat. Nezabývá se možnou predikcí a neuvažuje možný potenciál růstu tržní ceny bytů.