Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoje žáků středních škol k národnostním a etnickým menšinám
Dvořák, Prokop ; Votava, Jiří (vedoucí práce) ; Barbora, Barbora (oponent)
Teoretická část bakalářské práce s názvem Postoje žáku středních škol k národnostním a etnickým menšinám je v první kapitole zaměřena na vysvětlení jednotlivých pojmů z oblasti multikultury, jako je například postoj či předsudek, národností menšina apod. Druhá kapitola se zabývá vnějšími vlivy působícími na utváření postojů člověka, tedy rodinného a školního prostředí a masmédii. Poslední kapitola pak pojednává o samotné multikulturní výchově, včetně vymezení pojmu, určení cílů a pilířů této výchovy. Jsou zde též zmíněny potřebné kompetence pedagoga a metody multikulturní výchovy užívané v praxi. Praktická část práce popisuje metody a postupy kvantitativního výzkumu realizovaného na několika středních školách, který vedl, získání potřebných dat za účelem zjištění rozdílů ve vnímání národnostních a etnických menšin očima studentů středních škol. Data jsou pak vyhodnocena a interpretována v praktické části této práce.

Viz též: podobná jména autorů
62 DVOŘÁK, Pavel
100 DVOŘÁK, Petr
5 Dvořák, P.
62 Dvořák, Pavel
100 Dvořák, Petr
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Přemysl