Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inovačné centrum STU Bratislava
Dolníková, Denisa ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Témou bakalárskej práce je návrh Inovačného centra STU v Bratislave. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu AG033-Ateliér architektonickej tvorby 3 a konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexný projekt. Areál riešeného vnútrobloku je v súčasnej dobe vizuálne chaotický a nedostatočne využívaný. Cieľom návrhu je vytvoriť v areáli hodnotný priestor pre študentov, zamestnancov ale aj verejnosť a tým ho lepšie sprístupniť pre široké okolie. Podstatnou časťou bolo prepojenie vnútrobloku s okolitým prostredím. Navrhnutý objekt obsahuje tri nadzemné podlažia a podzemné garáže. Objekt je možné hmotovo rozdeliť na dve časti- časť ťažkých laboratórií a nadzemných laboratórií, ktorá je pravouhlá a druhú skosenú časť s priestormi pre študentov ale aj verejnosť. Prvé a druhé nadzemné podlažie obsahuje otvorenú galériu a mnohoúčelové priestory. Reprezentatívnosť návrhu dodáva otvorený vzdušný priestor, ktorý slúži aj ako pobytový, s možnosťou krátkodobého odpočinku. Tretie nadzemné podlažie je venované prevažne start-up kanceláriám a rektorátu. Vonkajší vzhľad objektu je riešený v čistých a jednoduchých líniách. Presklené časti objektu sú tienené bielym hliníkovým perforovaným plechom. Ostatné časti fasády sú navrhnuté s hladkou bielou omietkou. Celý výraz objektu sa takto vyznačuje nadčasovosťou, ktorú si Inovačné centrum žiada. Okolie objektu je funkčne riešené pre pobyt ale aj voľný pohyb študentov. Nachádza sa tu dostatok zelene a miest pre odpočinok, alebo aj rôzne podujatia fakúlt STU.