Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzduchotechnika pro obchodní centrum
Brychta, Radek ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechniky pro obchodní centrum. Zařízení jsou navržena tak, aby splnila provozní, funkční a hygienické požadavky v posuzovaných prostorech. Teoretická část se zabývá útlumem hluku ve vzduchotechnice.
Environmentálně úsporná administrativní budova v Židlochovicích
Brychta, Radek ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh environmentálně úsporné administrativní budovy v Židlochovicích. Práce je rozdělena do tří částí. Prví část je zaměřena na architektonické a stavební řešení budovy. Druhá část řeší návrh technického zařízení budovy a jeho dispozičního umístění. Třetí část se zabývá porovnáním průkazů energetické náročnosti budovy v programu DEKSOFT a v Energie 2020 od Svoboda Softwaru. Budova je dvoupodlažní s plochou extenzivní vegetační střechou a její návrh je ve fázi stavebního povolení. V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejna s elektronikou, přilehlým skladem a hygienickým zázemím. Ve druhém patře se nachází kanceláře s hygienickým zázemím. Nosné obvodové, vnitřní nosné stěny i příčky jsou z keramických tvárnic. Stropy jsou železobetonové monolitické. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda, které je umístěno na střeše objektu. Budova je nuceně větraná, vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v technické místnosti situované ve druhém nadzemním podlažím. Chlazení objektu je zajištěno fancoily. Pro částečnou potřebu elektrické energie jsou na střeše budovy instalovány fotovoltaické panely.
Vzduchotechnika pro obchodní centrum
Brychta, Radek ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechniky pro obchodní centrum. Zařízení jsou navržena tak, aby splnila provozní, funkční a hygienické požadavky v posuzovaných prostorech. Teoretická část se zabývá útlumem hluku ve vzduchotechnice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.