Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nácvik útočných herních činností jednotlivce při hrách na malém prostoru u 5.třídy
Bořík, Milan ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Kregl, Jan (oponent)
Název: Nácvik útočných herních činností jednotlivce při hrách na malém prostoru u 5. třídy Cíle: Cílem práce je vytvoření novodobých cvičení, které jsou spojením her a dovedností v jeden celek. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj dvou herních činností jednotlivce a na základní pohybovou dovednost bruslení. Ke každé této dovednosti jsem přiřadil deset cvičení v rámci her na malém prostoru. Metodika: Ve své práci jsem použil kvalitativní popis cvičení, která jsou zaměřena na dvě dovednosti, které spadají do herních činností jednotlivce a na jednu základní pohybovou dovednost bruslení. Zásobník cvičení je tedy zaměřen právě na tyto dovednosti v kategorii U10. Cvičení vznikla spojením her a dovedností dohromady, cvičení jsou tak velmi pestrá a vhodná pro danou kategorii. K vytvoření jsem použil teoretické východiska ze samotné práce, které jsem spojil s metodikou Českého hokejového svazu a vlastními zkušenostmi, které mi přinesly hlavně pohybové hry. Každé cvičení má danou formu obtížnosti, podle které zařazujeme cvičení do tréninkového plánu. Smysl práce: Snaha o zlepšení tréninkových jednotek, jelikož hry na malém prostoru zná spoustu trenérů pouze jako 1vs1 či 3vs3. Děti potřebují větší pestrost, a proto jsem se rozhodl udělat cvičení, které jsou spojením her a dovedností v rámci her na malém prostoru....

Viz též: podobná jména autorů
1 Borik, Matúš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.