Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Lunerová, K. ; Šesták, Jozef
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/2002 Sb.
Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu
Vaněk, J. ; Šesták, Jozef ; Lunerová, K. ; Tanzinger, L.
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v oblasti VaV a zkušebnictví a při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 19/1997 Sb.
Vývoj čipu pro separaci biologických agens pomocí izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku
Duša, Filip ; Šalplachta, Jiří ; Horká, Marie ; Lunerová, K. ; Rosenbergová, K. ; Kubíček, O.
Izoelektrická fokusace (IEF) je účinnou metodou schopnou separovat jednotlivé druhy bakterií. IEF v rozbíhavém toku (DF-IEF) umožnuje kontinuálně separovat větší objem vzorku a separované analyty jímat do frakcí k pozdější analýze. Těchto vlastností bylo využito při vývoji DF-IEF čipu pro separaci biologických agens (B-agens) inaktivovaných parami H2O2. Čip byl navržen pro separaci ve vertikální poloze, která zabránila sedimentaci běžně se vyskytující u bakteriálních vzorků a znemožňující účinnou separaci. Po optimalizaci separační metody za využití barevných markerů izoelektrického bodu byla provedena separace čtyř druhů B-agens. Všechny získané frakce byly dále analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie s matricí asistovanou laserovou desorpcí/ionizací (MALDI-MS). Hmotnostní spektra prokázala účinnost vyvinutého DF-IEF čipu pro separaci inaktivovaných b-agens.
Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek
Šesták, Jozef ; Gogaľová, Zuzana ; Kahle, Vladislav ; Lunerová, K.
Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie (HPLC). Postupné rozšíření přenosných HPLC lze očekávat všude tam, kde v místě odběru vzorku postačí jeho rychlá a snadná úprava s následnou krátkou HPLC analýzou.\nNaše výzkumná skupina vyvinula koncept přenosného HPLC, jehož základem je jednoduché hydraulické schéma a originální optický detektor umožňující současnou detekci absorbujících i fluoreskujících látek po jejich separaci na mikrokoloně. V oblasti analýzy nebezpečných látek v terénních podmínkách může tento typ přístroje rozšířit interval sledovaných látek o ty, které z nejrůznějších fyzikálních/fyzikálně-chemických důvodů nelze detekovat/stanovit pomocí přenosných přístrojů pracujících na jiných principech (např. toxiny bakterií a sinic).
Development of portable ultra-high performance liquid chromatograph
Šesták, Jozef ; Gogaľová, Zuzana ; Lunerová, K.
Recently we have successfully proved the concept of experimental portable liquid chromatograph which utilizes a simple hydraulic scheme and a universal optical detector capable of simultaneous absorbance and fluorescence monitoring. Here we present some latest improvements of our concept.
Separation of biological agents by divergent-flow isoelectric focusing as a tool for their rapid identification by MALDI-TOF MS
Duša, Filip ; Šalplachta, Jiří ; Horká, Marie ; Lunerová, K. ; Rosenbergová, K. ; Kubíček, O.
We presented DF-IEF chip which proved as an efficient method for separation of biological agents, and it enabled sensitive identification of inactivated microorganisms with MALDI-TOF MS compared to unseparated samples.
Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek
Šesták, Jozef ; Lunerová, K. ; Vaněk, J.
Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro detekci a stanovení vybraných mykotoxinů v komplexních vzorcích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.