Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zmena informačného systému spoločnosti AB Diagnostik a.s.
Štrbáková, Barbora
Štrbáková, B. Změna informačního systému společnosti AB Diagnostik a.s. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá změnou informačního systému pro pracoviště CT a MR společnosti AB Diagnostik a.s., která se řídí standardem projektového řízení PRINCE 2. Práce se zabývá změnou informačního systému pro pracoviště CT a MR. Cílem je vytvořit nový systém, který splní požadavky zaměstnanců a otevře se novému typu uživatelů, kterými jsou pacient a odesílající odborný lékař. Je vyvíjen nový design a nové procesy, které zatraktivní proces podávání žádostí a zefektivní interní postupy. Vytváří se systém, který odpovídá požadavkům elektronizace zdravotnictví na Slovensku, propojený s NCZI a pojišťovnami.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.