Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vplyv emócií na spokojnosť a lojalitu návštěvníkov destinácií Českej republiky
Šteflíková, Dominika
Závěrečná práce se zabývá vybranými pozitivními a negativními emocemi a jejich vlivem na spokojenost a loajalitu návštěvníků v destinací České republiky. Cílem je zhodnocení vybraných emocí na spokojenost a loajalitu návštěvníka a na základě výsledků navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti a loajality. Teoretická část je věnována problematice cestovního ruchu a emocím, i ve spojitosti se spokojeným a loajálním návštěvníkem. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření na základě statistické metody Spearmanova koeficientu korelace a interpretaci výsledků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.