Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání citlivosti Bacillus subtilis a Clostridium difficile vůči vybraným chemickým látkám
Šlitrová, Barbora ; Ing.Veronika Holá, Ph.D. (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Sporicidní aktivita dezinfekčních přípravků se dle normy ČSN EN 13704 zkouší na sporách kmene Bacillus subtilis. V posledních letech se začal šířit hypervirulentní kmen Clostridium difficile PCR ribotyp 027. Do prosince 2007 byl zaznamenán v 17 zemích. Onemocnění jím vyvolané se šíří jako typická nosokomiální infekce a je doprovázené vyšší mortalitou. O sporách Clostridium difficile je známo, že dokáží na suchém povrchu přežít až 5 měsíců. Proto je důležité srovnat účinek různých dezinfekčních látek na spory obou druhů a zjistit, zda je Bacillus subtilis tím jediným správným modelovým mikroorganismem ke zjišťování sporicidní aktivity.
Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu
Šlitrová, Barbora ; Votava,, Miroslav (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba biofilmu značné riziko, které může vést až k závažnému onemocnění či úmrtí nemocného. Protože bakterie v biofilmu jsou odolnější než jejich planktonní formy, je důležité nalézt takové dezinfekční přípravky, které budou účinné i proti biofilmu. Byla otestována baktericidní účinnost čtyř dezinfekčních přípravků jak vůči biofilmu, tak na planktonních buňkách P. aeruginosa.
Srovnání biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků proti biofilmu
Šlitrová, Barbora ; Votava,, Miroslav (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Pseudomonas aeruginosa je častým původcem nosokomiálních nákaz. Tento oportunní patogen je rezistentní vůči antibiotikům různých tříd i vůči biocidům. Některé jeho kmeny tvoří biofilm. Ve zdravotnictví představuje tvorba biofilmu značné riziko, které může vést až k závažnému onemocnění či úmrtí nemocného. Protože bakterie v biofilmu jsou odolnější než jejich planktonní formy, je důležité nalézt takové dezinfekční přípravky, které budou účinné i proti biofilmu. Byla otestována baktericidní účinnost čtyř dezinfekčních přípravků jak vůči biofilmu, tak na planktonních buňkách P. aeruginosa.
Porovnání citlivosti Bacillus subtilis a Clostridium difficile vůči vybraným chemickým látkám
Šlitrová, Barbora ; Ing.Veronika Holá, Ph.D. (oponent) ; Omelková, Jiřina (vedoucí práce)
Sporicidní aktivita dezinfekčních přípravků se dle normy ČSN EN 13704 zkouší na sporách kmene Bacillus subtilis. V posledních letech se začal šířit hypervirulentní kmen Clostridium difficile PCR ribotyp 027. Do prosince 2007 byl zaznamenán v 17 zemích. Onemocnění jím vyvolané se šíří jako typická nosokomiální infekce a je doprovázené vyšší mortalitou. O sporách Clostridium difficile je známo, že dokáží na suchém povrchu přežít až 5 měsíců. Proto je důležité srovnat účinek různých dezinfekčních látek na spory obou druhů a zjistit, zda je Bacillus subtilis tím jediným správným modelovým mikroorganismem ke zjišťování sporicidní aktivity.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.