Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Okno příležitosti. Přeshraniční výměna v oblasti životního prostředí na jihomoravsko-dolnorakouské hranici v letech 1984-1995
Vnoučková, Kateřina ; Konrád, Ota (vedoucí práce) ; Olšáková, Doubravka (oponent) ; Šimková, Pavla (oponent)
Disertační práce se zabývá přeshraničními kontakty a transfery mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem v oblasti životního prostředí. Toto téma sleduje práce v období od poloviny 80. let do poloviny 90. let, kdy globální uvolnění napětí mezi Východem a Západem umožnilo rozvoj přeshraničních kontaktů již v době uzavřené hranice a následně po pádu železné opony. Práce vychází z transnacionálních dějin pozdního socialismu a období transformace a rozšiřuje toto zkoumání o regionální perspektivu. Cílem práce je ukázat, jakou roli hrálo životní prostředí v přeshraničních kontaktech mezi regiony. Na tuto otázku odpovídá práce ve třech tematických kapitolách - první z nich se zabývá přeshraniční spoluprací v procesu obnovy venkova, druhá se zaměřuje na oblast ochrany přírody, a třetí řeší otázku přeshraničního znečištění. V těchto tematických kapitolách sleduje práce tři roviny výzkumu. První z nich se zabývá otázkou, zda byl rok 1989 v přeshraničních kontaktech významným přelomem, nebo zda zde mezi vývojem v 80. a 90. letech existovala kontinuita. Druhou zkoumanou rovinou je vztah centrálního a lokálního vývoje a jejich vzájemné ovlivnění. Ve třetím sledu je práce zaměřena na přeshraniční transfery a na otázku, do jaké míry asymetrie a rozdílná životní úroveň obousměrné transfery tlumila, nebo pro ně naopak...
Pronásledování katarů na území Okcitánie
Šimková, Pavla ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato práce se zabývá křesťanskou herezí zvanou kataři a jejich pronásledováním na území tehdejší Okcitánie. Práce je rozdělena na tři části. První část obecně popisuje, v čem spočívala katarská víra. Druhá část je věnována samotnému území Okcitánie, jsou zde také nastíněny důvody, proč se katarství tak mocně rozmohlo právě v této oblasti. V třetí části je z historického hlediska popsán počátek a průběh křížové výpravy proti katarům, dobití nejdůležitějších hradů na jejich území a také politicko-sociální záměry, jež se za touto výpravou skrývaly. Na závěr je ještě přiblížen zrod inkvizice soustřeďující se na vymýcení hereze.
Pronásledování katarů na území Okcitánie
Šimková, Pavla ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato práce se zabývá křesťanskou herezí zvanou kataři a jejich pronásledováním na území tehdejší Okcitánie. Práce je rozdělena na tři části. První část obecně popisuje, v čem spočívala katarská víra. Druhá část je věnována samotnému území Okcitánie, jsou zde také nastíněny důvody, proč se katarství tak mocně rozmohlo právě v této oblasti. V třetí části je z historického hlediska popsán počátek a průběh křížové výpravy proti katarům, dobití nejdůležitějších hradů na jejich území a také politicko-sociální záměry, jež se za touto výpravou skrývaly. Na závěr je ještě přiblížen zrod inkvizice soustřeďující se na vymýcení hereze.
Označování a dohledatelnost potravin
Šimková, Pavla
Předložena bakalářská práce se zabývá označováním a sledovatelností potravin. Popisuje systém dohledatelnosti a identifikace. Seznamuje s typy identifikací na trhu. Popisuje údaje, které mají být uvedené na obalech potravin a v jaké formě mají být napsány. Dále analyzuje současný systém označování a sledovatelnosti hovězího masa. Analyzuje systém od narození telete, přes údaje na jatkách, po upravené maso v obchodní síti. Popisuje údaje, které mají být na baleném mase nebo na mase, které není předem zabaleno.

Viz též: podobná jména autorů
19 ŠIMKOVÁ, Petra
2 Šimková, Pavlína
19 Šimková, Petra