Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh podnikatelského záměru pro založení jezdecké stáje
ŠVECOVÁ, Renata
Tématem této diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro založení rodinného podniku, jezdecké stáje. Jelikož se potenciální zakladatelé aktivně věnují jezdeckému sportu a jsou vlastníky několika koní, uvažují o společném založení podniku, jehož působištěm bude areál nově vybudovaných stájí s vyšší kapacitou, které již v současné době vznikají, a mají nahradit původní, nevyhovující prostory. Náplní činnosti podniku bude zejména ustájení koní, výcvik mladých koní, prodej či zprostředkování prodeje a nákupu koní a doplňkové služby. Účelem podnikatelského záměru a cílem práce je, aby se byli zakladatelé schopni rozhodnout, na základě zpracovaných dat a vypracovaných analýz, zda podnikatelský záměr uskutečnit, případně v jakém rozsahu a formě, či stáj využívat pouze pro ustájení vlastních koní, a provozovat ji jako nevýdělečnou činnost, financovanou jinými zdroji.
Orgány obce v rámci přenesené a samostatné působnosti
ŠVECOVÁ, Renata
Bakalářská práce se zabývá orgány obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Vymezuje základní pojmy týkající se daného tématu, dále popisuje systém veřejné správy, postavení obcí jakožto územně samosprávných celků a také orgány obce a jejich činnost v rámci samostatné a přenesené působnosti. Praktická část se zaměřuje na orgány obce Lišov a jejich přenesenou i samostatnou působnost v praxi, analyzuje činnost obce v rámci obou působností, analyzuje a popisuje vývoj vybraných ekonomicko-právních aspektů za sledované období let 2010-2019, mezi které patří zejména vybrané příjmy, výdaje či zdroje financování, které byly pro výzkum zvoleny na základě konzultace s pracovníky Městského úřadu Lišov. V závěru jsou shrnuty dílčí závěry bakalářské práce.
Dopady ukončení režimu mléčných kvót pro producenty mléka
ŠVECOVÁ, Renata
Práce byla zaměřena na vyhodnocení systému mléčných kvót. Tento režim regulace trhu s mlékem by měl být ukončen v roce 2015. Cílem práce bylo posouzení kladů a záporů regulace včetně dopadů ukončení tohoto systému pro producenty mléka v České republice. V první části byly zpracovány dostupné informace o systému mléčných kvót, jeho vývoji a možném budoucím stavu. Druhá část práce byla zaměřena na vyhodnocení informací získaných dotazníkovým šetřením od producentů mléka.
Trh s mlékem v České republice a jeho regulace.
ŠVECOVÁ, Renata
Práce je zaměřena na zmapování situace na trhu mléka v ČR v souvislosti se zavedením systému mléčných kvót. Cílem byla snaha o posouzení, zda systém mléčných kvót splňuje účel, pro který byl zaveden, a to snížit na trhu s mlékem nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a omezit nadprodukci mléka. V první části je zachycena teoretická rovina organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky jako součást společné zemědělské politiky Evropské unie i nastínění budoucího vývoje dané problematiky. Druhá část je zaměřena na vyhodnocení informací získaných od prvovýrobců mléka formou dotazníku a jejich využití pro zpracování SWOT analýzy.

Viz též: podobná jména autorů
4 ŠVECOVÁ, Radka
4 Švecová, Radka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.