Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Arboretum domácích druhů dřevin Týn nad Vltavou
ŠÍMA, Jaroslav
Obsahem diplomové práce je vypracování návrhu arboreta domácích druhů dřevin, které má být založeno v areálu Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou. Jeho cílem bude představit druhovou rozmanitost české dendroflóry. Bylo zvoleno uspořádání prezentující zejména vegetační stupňovitost. Tento ukazatel se jeví z hlediska naučného poslání arboreta jako nejnázornější a nejsrozumitelnější. Zvláštní oddíly budou věnovány i azonálním společenstvům včetně těch, které se vyvíjejí v podmínkách mezních hydrických řad. Zbudovaná expozice bude sloužit široké veřejnosti a organizovaným skupinám při realizaci přírodovědných výukových programů.
Dosavadní vývoj a prognóza budoucího vývoje školních kontingentů
Šíma, Jaroslav ; Fiala, Tomáš (vedoucí práce) ; Pechholdová, Markéta (oponent)
Věková struktura lidské populace se na určitém území díky různým vlivům v průběhu času mění a je často nepravidelná. Tyto výkyvy působí na společnost v mnoha ohledech a jedním z nich je i kolísající poptávka po službách určených pro části populace ve specifickém věku. Mezi takto ovlivněné služby patří typicky oblast školství. V této práci jsou analyzovány velikosti jednotlivých školních kontingentů, tedy části populace účastnící se výuky v jednotlivých úrovních školského systému v uplynulých letech na území ČR. Dále je sestavena prognóza populačního vývoje, na jejímž základě je ilustrován budoucí vývoj kontingentů. Závěr práce obsahuje zhodnocení významu změn ve velikosti kontingentů a možné směry vývoje optimalizace školního systému s ohledem na proměny věkové struktury v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.

Viz též: podobná jména autorů
14 ŠÍMA, Jan
30 ŠÍMA, Jiří
7 Šíma, Jakub
14 Šíma, Jan
3 Šíma, Jaroslav
2 Šíma, Jindřich
30 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.