Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stres a jeho zvládání u sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních
ČURDOVÁ, Adéla
Bakalářská práce se zabývá stresem a jeho prevencí u sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. V teoretické části se nejprve zabývám popisem nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Déle popisuji metody, formy a kompetence sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V druhé polovině teoretické části jsem se zaměřila obecně na stres, jeho důsledky a psychohygienu. V praktické části provádím výzkum, kde porovnávám poznatky z teoretické části s jeho výsledky a v závěru práce jej zhodnotím. Výzkum provádím formou kvalitativního výzkumu pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla s pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Viz též: podobná jména autorů
2 ČURDOVÁ, Aneta
2 Čurdová, Aneta
1 Čurdová, Anna