Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dětská práce v subsaharské Africe
Zukalová, Adéla
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak dětská práce ovlivňuje život dětí v rozvojových zemích. První část zahrnuje základní informace a zabývá se příčinami a důsledky dětské práce. V další části se zaměřuji na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo, ve kterých je dětská práce nejrozšířenější a to hlavně v hornictví, v ozbrojených konfliktech a v zemědělství. Ná-sledující část zkoumá dopad nedostatečného vzdělání a chudoby a s tím související vznik této problematiky. Závěrem jsou navrženy možná řešení ke zmírnění či úplnému odstranění práce dětí a vliv organizací a kampaní na zlepšení podmínek ve výše zmiňovaných zemích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.