Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza faktorů působících na hypoteční trh
Trtílek, Pavel ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Pavelka, František (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu faktorů, které ovlivňují hypoteční trh. Zabývá se působením jednotlivých makroekonomických veličin na celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů. Práce je rozdělena do několika částí, přičemž po krátkém ohlédnutí do historie jsou popsány základní charakteristiky trhu a jejich vývoj. V další části jsou analyzovány nejdůležitější makroekonomické faktory a jejich působení na hypoteční úvěry. Následuje pohled na statistiky úvěrů ze stavebního spoření, které mohou být chápany jako konkurenční produkt pro financování bydlení. Závěrečná část je věnována ekonometrické analýze časových řad a potvrzení či vyvrácení předpokládaných vztahů.
Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR
Trtílek, Pavel ; Radová, Jarmila (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj hypotečních úvěru v České republice a na Slovensku. V první části je popsána historie pojmu hypoteční úvěr, počátky hypotečního bankovnictví v ČR, ekonomické prostředí a faktory působící na hypoteční trh. Druhá část se zaměřuje na vývoj samotných hypotečních úvěrů. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy hypotečních úvěrů s ohledem na jejich vývoj v čase. Závěr kapitoly charakterizuje vlivy finanční krize na hypoteční trh a výhled budoucího vývoje. Poslední kapitola se věnuje slovenskému hypotečnímu trhu. Objasňuje odlišnosti a rozdíly vývoje ve srovnání s Českou republikou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.