Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy
Prokhorov, Svyatoslav ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Název práce: Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy. Tématem práce je Eurasijská Ekonomická Unie (EEU) - regionální mezinárodněprávní organizace, nadělená mezinárodněprávní subjektivitou, která vznikla v roce 2015. Organizace, která má za cíl nejen znovuobnovení těsnějších vztahů mezi státy bývalého Sovětského svazu, ale potenciálně i navázání jednotné nadnárodní spolupráce v Eurasijském rozměru. EEU je velmi mladou, a ještě ani zdaleka dokonalou organizací, která si i přesto zaslouží velkou pozornost ze strany právního výzkumu. Cílem výzkumu této práce je právní analýza systému EEU z hlediska mezinárodního práva veřejného. Vzhledem k věku EEU, tato práce je jedná z prvních v českém jazykovém prostředí, věnujících se této organizaci. Práce je rozdělena do třech částí. První pojednává o historickém pozadí, které předcházelo vzniku EEU. Druhá část se věnuje architektuře systému EEU, a dělí se na dva okruhy: první se věnuje analýze právního řádu EEU; druhý se zaměřuje na rozbor fungování orgánů EEU; třetí část rozebírá aktuální stav progresu EEU ve vybraných oblastech. Každá kapitola rozebírá jednotlivé aspekty, spojené s vytvořením EEU, a na konci každé z nich jsou uvedeny závěry, exitující a možné problémy a způsoby jejich řešení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.