Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivům
Nehybka, Josef ; Palovčík, Jakub (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu maltových směsí inspirovaných římským cementem s vysokou odolností vůči koroznímu prostředí, zvlášť mořské vodě. Byly připravené vzorky římského cementu obsahující vzdušné vápno a jako pucolánové příměsi byly použity různé technogenní pucolány či přírodní tuf. Cílem práce bylo ověřit možnost použití kombinace vzdušeného vápna a vhodných příměsí, např. pucolánů, pro přípravu pojiv, která budou schopna odolat koroznímu prostředí podobně jako římský cement. Na velkém množství připravených vzorků byly testovány mechanické vlastnosti před a po vystavení vzorků působení korozního prostředí. Ke zjištění fázového složení surovin a některých připravených vzorků bylo použito metody RTG práškové difrakce.
Možnosti ovlivnění hydratace portlandského cementu přídavkem fluidních popílků
Nehybka, Josef ; Bartoníčková, Eva (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce si klade za cíl prostudovat možnosti ovlivňování hydratace portlandského cementu přídavkem fluidních popílků. Práce se zabývá testy s fluidními filtrovými popílky a mletými ložovými popílky. Ke studiu je použito převážně kalorimetrického měření. Dále jsou na připravených vzorcích zjišťovány mechanické parametry, jako jsou pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Pro stanovení fázového složení surovin, ale i připravených vzorků po hydrataci bylo použito metody RTG práškové difrakce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.