Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Respondentní prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusová analýza)
LEXOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá Respondentními prostředky španělského gerundia (kontrastivní korpusovou analýzou). V první části práce jsou objasněny neosobní tvary sloves, které existují ve španělštině a později je práce zaměřena na samostatné gerundium. Nejdříve je vysvětlen samotný pojem gerundium, a poté jsou uvedeny jeho funkce a užití, a to z pohledu českých a španělských gramatik. Druhá část práce srovnává, s využitím textů obsažených v Českém národním korpusu InterCorp v12, jakým způsobem, s jakou frekventovaností, a v jakých typech textů jsou vybrané reprezentativní vzorky gerundií překládány z jazyka španělského do jazyka českého. Cílem práce je sledovat vzájemnou respondenci daného jevu v obou jazycích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.