Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interpretation of European realistic painting in the school of Akita Ranga
Jančová, Agáta ; Hánová, Markéta (vedoucí práce) ; Kraemerová, Alice (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na evropské pojetí realistické malby v tvorbě malířů školy Akita Ranga v období japonského novověku. V 18. století vzrostl zájem o evropské vědy, zejména medicínu, astronomii a nauku o přírodě a současně také zájem o nové malířské přístupy, které lze zaznamenat v různých částech Japonska. Cílem této práce je poukázat na vlivy evropské malby, která poskytla umělcům školy Akita ranga možnost odpoutat se od tradičních malířských vzorů a poukázat na pojetí realismu v obrazech květin a ptáků. Práce je rozčleněna do tří částí, přičemž v první části vysvětluje umělecko-historický kontext období Edo (1603-1867). V druhé části se věnuje vzniku školy Akita Ranga a osobnostem Satake Šozana, Hiragy Gennaie a Odano Naotakeho. Třetí část se soustřeďuje na realistické prvky v obrazech květin a ptáků a v jejich variacích - zátiších. V tvorbě školy Akita ranga se tento žánr osamostatňuje od tradičního způsobu vyobrazení a díky poučení z evropské i čínské malby vytváří nový kompoziční typ zátiší nebo variantu zátiší jakožto nedílnou součást krajinomalby. Klíčová slova: Akita ranga; japonské malířství; 18. století; realismus; kačóga; zátiší;

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.