Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Privilegium víry jako určité řešení rozporu mezi nově přijatou vírou a setrváním v manželství
Fiřt, Josef ; Plavec, Karel (vedoucí práce) ; Hrdina, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl podat podrobný historický přehled vývoje právních norem (kodexových i mimokodexových) týkajících se obou privilegií víry, tedy staršího privilegia Paulina i poměrně nového institutu privilegia Petrina, přičemž poukazuje na jejich společné prvky i odlišnosti. Práce dále analyzuje důvody, které vedly ke změnám v kanonických předpisech, používá praktických příkladů aplikace těchto právních mechanismů a uzavírá pohledem na další vývoj uplatnění privilegia víry do budoucna (de lege ferenda).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.