Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změna velikosti tržních hodnot zahraničních hráčů ve vybraných evropských soutěžích.
Do, Thanh Tung ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Změna velikosti tržních hodnot zahraničních hráčů ve vybraných evropských soutěžích. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat změny u tržních hodnot zahraničních hráčů při příchodu a odchodu z vybraných zemí. Změny tržních hodnot zahraničních hráčů budou sledované v deseti po sobě jdoucích sezónách od roku 2011/12. Zkoumány budou nejvyšší fotbalové soutěže z České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska. Na základě získaných výsledků proběhne určení nejlepší přestupní stanice, neboli prostředí, v kterém hráč může prokázat své kvality, aby se poté v kariéře posunul výše. Metody: Prvním krokem bylo zaznamenání tržních hodnot, při příchodu do země bez ohledu na úroveň soutěže a při odchodu z nejvyšší fotbalové soutěže v pěti vybraných zemí. Úroveň soutěže při příchodu není důležitá, jelikož v daný moment začíná sociální, kulturní a částečně i sportovní integrace. Spočítal se jednotkový rozdíl všech hráčů v tisících euro. Poté se vypočítaly průměrné změny všech hráčů v jednotlivých sezónách pro každou zemi zvlášť. Stejný postup byl zopakovaný v procentech pro určení reálné změny. Pro lepší představu byly obě tyto hodnoty graficky zpracované. Výsledky: Výsledky výzkumu odhalily, že největší nárůst tržních hodnot jak jednotkově, tak v procentech, proběhl u cizinců v rakouské...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.