Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamická soutěžní vyrovnanost nejvyšších fotbalových lig ve vybraných evropských zemích
Chocholouš, Vojtěch ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Krause, Veronika (oponent)
Název: Dynamická soutěžní vyrovnanost nejvyšších fotbalových lig ve vybraných evropských zemích. Cíl: Hlavním cílem práce je identifikovat dynamickou soutěžní vyrovnanost v prvních a druhých ligách ve vybraných evropských zemích a nastínit jejich vývojový trend. Prvním dílčím cílem práce je vzájemně porovnat dynamickou soutěžní vyrovnanost zkoumaných soutěží. Druhým dílčím cílem práce je porovnat výsledky dynamické soutěžní vyrovnanosti s výsledky, které byly získané statickou metodou soutěžní vyrovnaností. Metody: Dynamická soutěžní vyrovnanost je v práci počítána pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Výsledky znázorňují, že první ligy jsou zpravidla méně vyrovnané než ty druhé. Z výsledku lze také vyčíst, že první ligy vykazují rostoucí tendenci soutěžní nevyrovnanosti. Výjimkou je pouze nejvyšší polská liga. Naopak většina druhých lig vykazuje klesající tendenci soutěžní nevyrovnanosti. Výjimku tvoří druhá španělská a polská liga. Jako vůbec nejvyrovnanější soutěž se jeví druhá portugalská liga, následována druhou španělskou ligou. Nejméně vyrovnané výsledky vykazuje první nizozemská liga a první anglická liga. Klíčová slova: Fotbal, dynamická soutěžní vyrovnanost, statická soutěžní vyrovnanost, fotbalová liga, korelační koeficient, soutěž, porovnání soutěžní vyrovnanosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.