Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kultúra práce vo vybranom podniku
Behálová, Mária
Behálová, M., Kultura práce ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2014. Tato bakalářská práce se zabývá kulturou práce v podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy kultury práce, organizační kultury a pracovního prostředí. V závěru teoretické části je popsána teorie sociologického výzkumu. Praktická část se zabývá kulturou práce ve společnosti Samsung Electronics Europe Logistics, B. V. Cílem této práce bylo vysledovat kulturu práce na základě dotazníkového šetření. V závěrečné části je uvedeno zhodnocení výsledků a doporučení pro firmu.
Analýza lokálních struktur v DNA pomocí neuronové sítě
Běhalová, Mária
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace pro analýzu lokálních struktur v DNA v programu MATLAB. První kapitola práce je zaměřena na stručné seznámení s předmětem analýzy, deoxyribonukleovou kyselinou. Další část práce se zabývá teorií neuronových sítí. V následující části je stručně popsán program MATLAB. Praktická část práce se věnuje implementaci neuronové sítě a jejímu testování v programu MATLAB.
Kultúra práce vo vybranom podniku
Behálová, Mária
Behálová, M., Kultura práce ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2014. Tato bakalářská práce se zabývá kulturou práce v podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy kultury práce, organizační kultury a pracovního prostředí. V závěru teoretické části je popsána teorie sociologického výzkumu. Praktická část se zabývá kulturou práce ve společnosti Samsung Electronics Europe Logistics, B. V. Cílem této práce bylo vysledovat kulturu práce na základě dotazníkového šetření. V závěrečné části je uvedeno zhodnocení výsledků a doporučení pro firmu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.