Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Characterization of five mosaic mortar beds from Austria produced by A. Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and J. Pfefferle
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
The report contains the results of material analyses of five mortar beds of mosaics produced by the Austrian studios Neuhauser/Tiroler Glasmalerei and Josef Pfefferle. The analysed samples come from mosaics made at the turn of the 19th and 20th centuries and located in various places in Tyrol. The mortars were analysed by SEM-EDS and thermal analysis. The results showed that, in addition to traditional materials such as marble dust, they also contain atypical or innovative components such as waste ceramic and glass shards or early Portland cement.
Výsledky mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektů: věž kláštera v Sázavě, Apolinář v Praze
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Vondráčková, Michaela
omocí elektronového mikroskopu a EDS analýzy byly zkoumány vzorky ze dvou lokalit - vzorek malty z věže kláštera v Sázavě a dva vzorky omítky z objektu Apolinář v Praze (Apolinář – líc, Apolinář – půda). Cílem zkoumání bylo zejména určit druh pojiva omítek a nátěrů na omítce. Ve všech třech analyzovaných vzorcích bylo identifikováno silně hydraulické pojivo.
Laboratorní mikroskopický průzkum stratigrafie barevných nátěrů na stavebních materiálech budovy Morzinského paláce v Nerudově ulici v Praze 1
Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla ; Bauerová, Pavla ; Vondráčková, Michaela
Stratigrafická analýza barevných nátěrů na fasádě Morzínského paláce v Praze za účelem určení barevnosti fasády pro návrh obnovy a restaurování budovy.
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektu tvrze Hradenín
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Vondráčková, Michaela ; Slížková, Zuzana
Pomocí elektronového mikroskopu zkoumány 2 vzorky malty z gotické tvrze Hradenín a jeden vzorek omítky venkovní fasády z téhož objektu. Cílem našeho zkoumání bylo zejména určit druh pojiva malt a pokusit se u vzorku omítky zjistit technologický postup aplikace povrchového nátěru.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků pískovce z hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Mácová, Petra ; Ševčík, Radek ; Vondráčková, Michaela
Stanovení chemického a mineralogického složení povrchové vrstvy pískovce a rychlosti transportu vody povrchem kamene (srovnání vlastností světlého povrchu a černého povrchu pískovce).
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku cihel z objektu SZ Zákupy - Konírny hospodářského dvora
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla ; Ševčík, Radek ; Mácová, Petra ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
V rámci stavebně-technického průzkumu byl provedena charakterizace vzorků historických cihel s využitím termické analýzy (TGA), skenovacího elektronového mikroskopu (SEM/EDS), iontové chromatografie (IC), infračervené spektrometrie (FTIR) a fyzikálních zkoušek. Výsledky zkoušek cihel z objektu Konírna zámku Zákupy svědčí o dobré výrobní kvalitě použitých zdících prvků. Na základě provedených analýz lze předpokládat, že na pozorovaném poškození cihel se podílí vysoké zavlhčení zdiva v kombinaci s mrazovými cykly, a také krystalizační cykly vodorozpustných solí přítomných v povrchové vrstvě některých cihel.
Analýza malty z 19. století
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana ; Vondráčková, Michaela
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a termické analýzy
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze zámku Sychrov – oprava Bretaňské věže
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
Analyzovaná malta obsahuje 76,5 % hm. křemičitého písku a 23,5 % hm. tvoří vápenné pojivo - jedná se o silně hydraulické vápno. Kamenivo malty je tvořeno v naprosté většině křemenem. Hydraulicitu obsaženého vápenného pojiva dokazuje jednak přítomnost belitických slínků, silně nehomogenní mikrostruktura (typické střídání hutných, Ca nabohacených částí a poréznějších dekalcifikovaných oblastí) a dále přítomnost silikátových složek v různé míře zreagování. Nabízí se domněnka, že použité hydraulické pojivo mohlo být připraveno uměle smícháním vápna s hydraulickou silikátovou přísadou.
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorku omítky z objektu: Zámek Opočno
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků omítky z dolu Mayrau, Kladno – Vinařice
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Vondráčková, Michaela ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.